Blokkebær

Beskrivelse:

Blokkebær (Vaccinium uliginosum) er en liten løvfellende busk med blåsvarte bær som ligner blåbær, men riset er høyere og saften til bærene har ikke den samme mørke blå-lilla fargen, men er er lysere enn blåbær, de er dessuten dekket av ei tynn vokshinne og mer avlange. Bærene er hvite inni.

Image Unavailable
Blokkebær - Vaccinium uliginosum

Greinene og kvistene er gråbrune og runde.
Bladene er blågrønne, runde i spissene og de har hel kant i motsetning til blåbær som ha sagtakkete kant. De er også mer avlange enn blåbærblader. Oversiden er gråblågrønn, med tydelige nerver, undersiden er nærmest hvitgrønn.
Lyngen blomstrer i mai-juni med små, egg-/urneformede, hvite eller svakt rosa blomster.
Blomstene er små og sitter enkeltvis eller noen få sammen i bladhjørnene.

Image Unavailable
Blomster av blokkebær

Blokkebær eller skinntryte som den også kalles, er svært vanlig over hele landet. Du finner den i sumpskog, myrer og heier. Den kan vokse både fuktig og ganske tørt og oftest på næringsfattig jord. I fjellet kan du finne den på tørre skrinne rabber.

NBFs Plantefotoarkiv - Blokkebær

Generelt om arten:

Latin: Vaccinium uliginosum
Blokkebær er også kaldt skinntryte, mikkelsbær, vomstinte, gorrvelte, snørrbær, trollbær,
I eldre litteratur kan man lese at bærene av blokkebær er giftige, men ingen giftige stoffer er påvist. Derimot kan bær som er angrepet av sopp muligens forårsake ubehagelige tilstander hos den som spiser dem.

Før i tiden mente man at dette bæret var noe man skulle unngå. Måten de ofte henger sammen to og to ble tolket slik at de stimulerte lysten. De skulle fungere som et kjærlighetsmiddel, og usømmelig oppførsel. I Romsdal ble det sagt at "Blokke er jentelokke og blokke er gutalokke". I Bygland ble det sagt at: "Var ein gut som åt mikkjålsbær, blei hu ei guteflengje" [2]. Om noen likevel skulle spise blokkebær, ble det sagt at man fikk skrekkelig stygge unger av det!

Et gammelt sagn forteller at Gud angret på at han hadde skapt reven, for den gjorde så mye skade ved å røve og plyndre. Til straff fikk den ikke lov til å spise andre bær enn blokkebæra som andre helst ikke ville ha [2].

Bruksområder i mat og drikke:

Blokkebær er spiselige og har høyere næringsinnhold enn blåbær [1], og skal inneholde tre ganger mer C-vitamin.

Blokkebær benyttes ikke i større utstrekning i husholdningen her i landet, men i Russland benyttes den som råmateriale for brennevin.

I de fleste oppskrifter med blåbær kan man bruke blokkebær i stedet, eller man kan blande, man kan også lage syltetøy eller saft.

Bruksområder som plantefarger:

Andre bruksområder:

En annen anvendelse av blokkebær er at du kan få bort blåbærsaft fra fingrene med å gni dem med blokkebær.

Advarsler:

NB! Enkelte av plantene som nevnes på http://nyttevekster.wikidot.com er giftige uten forbehandling, eller det er bare enkelte plantedeler som er spiselige mens andre deler kan være giftige. Spis eller bruk derfor aldri en plante uten først å ha kontrollert hvilke deler som kan brukes og hvordan. Dette er en side hvor mange kan bidra, og ikke alle artene er like utfyllende beskrevet, informasjonen kan derfor noen steder være mangelfull. Ikke bruk planter, alger, sopp eller lav til mat med mindre du er 100% sikker på bruken av arten.

Forvekslingsarter:

Blokkebær forveksles ofte med blåbær, men når man først har lært seg forskjellen på de to artene er det lett å skille dem.
Bladene hos blokkebær mer blågrønne og de er ikke tannet slik som hos blåbær. Stengelen er rund og mer vedaktig enn den kantete blåbærstengelen. Blokkebærene er litt større, og mattere enn blåbærene. Inni er de hvite.

Bibliography
1. Per Ulrich Kristiansen, Friluftsliv året rundt, ISBN: 9788292520017

Comments

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License