Bukketorn
Image Unavailable
Blomstrende bukketorn
Image Unavailable
Bukketorn-frukt

Beskrivelse:

Bukketorn er en løvfellende busk med skudd på opp til 2-4 meter, som ofte skyter rikelig med rotskudd. Grenene er langa og tynna, ofte bøyde, med lys slett bark og rikelig med tornar. Bladene skruestilte, grågrønne, smale og avlangt lansettformede, bredest på midten, med en helrandet kant. Bukketorn blomstrer i juni-juli med blekfiolette til lilla og purpurfargede blomster. Blomstene sitter enkeltvis eller få sammen på skaft fra bladfestet. Kronan er traktformed og femfliket med stjerneformede utbredde fliker. Frukten er et avlangt ellipsoid gulrøtt bær, 1–2 cm langt [1,2,3]. Antallet frø varierer kraftig med kultivar og frukt størrelse, og kan inneholde 10–60 små gule frø [4].

232_Lycium_barbarum_L.jpg

Generelt om arten:

Latin: Lycium barbarum
Bukketorn er en tornet busk i søtvierfamilien. I Norge finnes bukketorn forvillet omkring Oslofjorden, ellers så er plantes brukt som hekkeplante i hager [1].

Bukketorn er en meget langlevd busk. Arten kommer fra Kina. Den frøreproduserer, og de saftige røde bærene er ettertraktet av fugler som sprer dem direkte fra plantninger i hager til skogkanter, kratt, berg og strand. Planten har potensiale til spredning over flere kilometer. Planten er i dag lite brukt og sjelden dyrket. Den har dannet en reproduserende populasjon i Norge, men er foreløpig ikke sterkt ekspansiv. Forvillet finnes den flere steder på Østlandet og Sørlandet. Bukketorn er etablert i en lang rekke lysåpne, tørre naturtyper. Den kan forventes å spre seg ytterligere, men den vil trolig bare ha begrensete økologiske skadevirkninger. Lengre sør i Mellom-Europa og også i Sørøst-Sverige danner den store, tette kratt som endrer strukturen i de naturtypene den inntar, men den har foreløpig ikke vist slike tendenser i Norge. Planten ble observert i Norge for første gang i 1891 i Oslo på Ruseløkbakken, første observerte etablering var også i Oslo på Bygdøy, Langvik i 1925 [2]. Bukketorn er ført opp på i artsdatabankens "Fremmede arter i Norge - med norsk svarteliste 2012" [8]

Bruksområder i mat og drikke:

Fruktene/bærene til bukketorn kan spises rå, tørket eller kokt, i helsekosten går de under navnet gojibær [5].
Bærene skal ha en mild lakrisaktig smak. Kun fullt modene bær skal spises, da umodene bær kan være noe giftige. Tørkede bær er ofte en ingrediens i risretter og supper. Bærene brukes også til te, og det ha blitt laget vin med bukketorn bær. I Kina produseres det også gojiøl [9].

Unge bukketorn skudd og blader dyrkes også komersielt som en bladgrønnsak [9,10]. Denne siden vil imidlertid fraråde å eksperimentere med dette da planten utenom bærene regnes som noe giftig [6,7].

Bruksområder som plantefarger:

Andre bruksområder:

Advarsler:

Utenom bærene er planten noe giftig [6,7].

NB! Enkelte av plantene som nevnes på http://nyttevekster.wikidot.com er giftige uten forbehandling, eller det er bare enkelte plantedeler som er spiselige mens andre deler kan være giftige. Spis eller bruk derfor aldri en plante uten først å ha kontrollert hvilke deler som kan brukes og hvordan. Dette er en side hvor mange kan bidra, og ikke alle artene er like utfyllende beskrevet, informasjonen kan derfor noen steder være mangelfull. Ikke bruk planter, alger, sopp eller lav til mat med mindre du er 100% sikker på bruken av arten.

Forvekslingsarter:

Bukketorn er meget lik kinabukketorn (L. chinense), den har imidlertid bredere, eggerunde til avlange og rent grønne blader, og vanligvis grener med få eller ingen torner [3].

Bibliography
1. Bukketorn. (28.02.2013) I Store norske leksikon. Hentet fra: http://snl.no/bukketorn
2. Artsdatabanken.no, Fremmede arter, http://databank.artsdatabanken.no/FremmedArt2012/N63683, lastet 26/3-2013
3. Den virtuella floran, Naturhistoriska riksmuseet 1999, http://linnaeus.nrm.se/flora/di/solana/lyciu/lycibar.html, oppdatert 26 april 2011.
4. Wikipedia, Engelsk, http://en.wikipedia.org/wiki/Lycium_barbarum, sist oppdatert 14 Mars 2013 kl 05:02.
5. Anders Often, Sopp og Nyttevekster 1-2010, Gojibær eller bukketorn – verdens sunneste snack?, http://www.soppognyttevekster.no/media/PDF/Sopp%20og%20Nyttevekster%201-2010%20low.pdf
6. Thomas C. Fuller, Poisonous Plants of California, University of California Press; Reprinted edition edition (1 July 1992), ISBN-10: 0520055691, ISBN-13: 978-0520055698
7. Wikipedia, Dansk, http://da.wikipedia.org/wiki/Almindelig_Bukketorn, sist oppdatert:9. mars 2013 kl. 12:17
8. Artsdatabanken, Fremmede arter i Norge - med norsk svarteliste 2012
9. Plant-Life.org, http://montana.plant-life.org/species/lyci_barba.htm, lastet 26/3-2013
10. T. K. Lim, Lycium barbarum, Springer, Netherlands, Edible Medicinal And Non-Medicinal Plants, Volume 6, Fruits, 2013, pp 240-266, DOI 10.1007/978-94-007-5628-1_32, Online ISBN 978-94-007-5628-1

Comments

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License