Dauvnesle

Beskrivelse:

Dauvnesle er en middels høy, teppedannende plante med svak duft. Stengelen er opprett, firkantet og stivhåret med motsatte blader. Bladene har stilk og er hjerteformede til ovale med grovtannet kant som ligner på brennesleblader. Når planten ikke her blomster er den til forveksling lik brennesle, men dauvnesle brenner ikke.

Dauvnesle blomstrer fra april til september med hvite blomster (20-25 mm lange) som sitter samlet i kranser i bladhjørnene.
Blomsterkronen består av to lepper som er hvite med gulgrønne flekker.
Overleppen er sterkt håret, mens underleppen har 2-3 små tenner.
Kronrøret er bøyd helt nederst [1].

NBFs Plantefotoarkiv - Dauvnesle

Generelt om arten:

Latin: Lamium album
Dauvnesle vokser i enger, skrenter, veikanter, på gårdstun og brakkmark, helst på næringsrik og dyp jord.
Planten finnes spredt nord til Troms fylke.

Bruksområder i mat og drikke:

Dauvnesle kommer tidlig på våren og kan som brennesle brukes i supper og stuing, men egner seg også i salater eller dampet som grønnsak.
Det er blader og stilker av unge planter som brukes. Disse er møre og saftige. Soltørkede, pulveriserte blader kan brukes til stuing eller som tilsats til mel ved brødbaking (15-20%). Dette skal gi et mørkt og velsmakende brød.

Senere på sommeren er blomstene er rike på nektar og egner seg som pynt og dekor. Man kan dessuten brygge et slags øl på planten og blomstene.
Man kan også suge nektaren fra blomstene.

Bruksområder som plantefarger:

Andre bruksområder:

Advarsler:

NB! Enkelte av plantene som nevnes på http://nyttevekster.wikidot.com er giftige uten forbehandling, eller det er bare enkelte plantedeler som er spiselige mens andre deler kan være giftige. Spis eller bruk derfor aldri en plante uten først å ha kontrollert hvilke deler som kan brukes og hvordan. Dette er en side hvor mange kan bidra, og ikke alle artene er like utfyllende beskrevet, informasjonen kan derfor noen steder være mangelfull. Ikke bruk planter, alger, sopp eller lav til mat med mindre du er 100% sikker på bruken av arten.

Forvekslingsarter:

Dauvnesle kan lett forveksles med stornesle

Bibliography
1. Biologiportalen, http://www.biologiportalen.net/filer/dauvnesle.html, lastet 14/01-2013

Comments

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License