Duskmyrull
Image Unavailable
1: Snømyrull (Eriophorum scheuchzeri)
2: Stormyrull (Eriophorum angustifolium)
Image Unavailable
Stormyrull
- Eriophorum angustifolium

Beskrivelse:

Duskmyrull er en underart av stormyrull. Disse har flere (3-5) dusker, og kan skilles fra de mindre vanlige Breimyrull og Småmyrull på at de mørke skaftene til duskene ikke er rue [1]. Ønsker man å være helt sikker på at det er duskull en står med, kan en føle med leppene eller tunga på stilken til et av akshodene (altså ikke på selve strået). Hos duskull er denne glatt, men kjennes ru hos breimyrull, en annen flerhodet art som vokser på virkelig frodig kalkmyr [2]. Andre myrull, som Torvmyrull har bare en, toppstilt, dusk [1]. Bladene hos duskull er mye breiere enn hos torvmyrull, dessuten renneformete. Duskull vokser helst på litt frodigere myr [2].

NBFs Plantefotoarkiv - Duskmyrull

Generelt om arten:

Latin: Duskmyrull - Eriophorum angustifolium angustifolium
"Eriophorum" kommer av erion = ull og phorum = bærende, og brukes altså på denne ullhodete slekta som vokser på myrer, og i vår flora har 8 medlemmer. "Angustifolium" betyr smalbladet, men bladene hos duskull er mye breiere enn hos torvmyrull. Duskull vokser over hele landet, og er funnet opp til 1700 m. Vi finner dem over hele det nordlige Europa og Asia, og svært nærstående arter i Nord-Amerika. [2].

Bruksområder i mat og drikke:

Unge stilkbaser kan spises rå eller kokt. Det ytterste laget bør fjernes [3].

Bruksområder som plantefarger:

Andre bruksområder:

I enkelte områder av Tyskland har ull fra duskmyrull blitt brukt til å lage papir. Det er også mulig og bruke ullen til lysveker, etc. Ullen har også blitt brukt som fyll i puter [4]

Advarsler:

NB! Enkelte av plantene som nevnes på http://nyttevekster.wikidot.com er giftige uten forbehandling, eller det er bare enkelte plantedeler som er spiselige mens andre deler kan være giftige. Spis eller bruk derfor aldri en plante uten først å ha kontrollert hvilke deler som kan brukes og hvordan. Dette er en side hvor mange kan bidra, og ikke alle artene er like utfyllende beskrevet, informasjonen kan derfor noen steder være mangelfull. Ikke bruk planter, alger, sopp eller lav til mat med mindre du er 100% sikker på bruken av arten.

Forvekslingsarter:

Bibliography
1. Miljølære.no, Stormyrull, http://miljolare.no/artstre/?or_id=857
2. Natur og Landskap, Steinkjer Kunnskapsportal, Byhalla Natursti, http://www.steinkjer-kommune.net/eggevandring/byahalla/index.php?art_id=152, lastet 30.03.2013.
3. Janice Schofield Eaton, Richard W Tyler, Discovering Wild Plants: Alaska, Western Canada, The Northwest, June 1, 2003, s. 14.
4. George Graves, A Monograph on the British Grasses, 1822, s. 5.

Comments

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License