Fargekart

Plantefarging

Mange sopp og planter brukes til farging av f.eks. ull og andre naturfibre. Fanene på denne siden skal fungere som en guide til hvilke farger man kan oppnå. Under hver fane er det link med beskrivelse til plantene som kan brukes.

For å få plantefarge-

stoffet til å feste seg varig til ulla må det tilsettes et beisemiddel. Beis,
fargestoff og garn må ligge i varmebad på 90oC i en time for å få et godt
resultat.

Sanking og oppbevaring av planter.

 • Planter har størst fargekonsentrasjon før storblomstringen begynner. Mose og lav kan høstes gjennom hele sommersesongen.
 • Tørking av alt plantemateriale bør foregå på et tørt og luftig sted, gjerne på avispapir som skiftes med jevne mellomrom.
 • Oppbevaring av planter eigner seg bra i papirposer. Plastposer er for tette.
 • Finest farge gir de fleste plantene når de er tørket. Da holder fargen på garnet seg lenge.

Vasking

 • Maskinspunnet, ubleket garn er det enklest å benytte for å få et jevnt resultat. Det meste av fettet er fjernet fra denne ulla.
 • Lag til kveiler av garnet, bind garnet løst på 2-3 steder og legg det i vann med litt Milo. Skyll såpen godt ut etterpå.

Beising

 • Beising kan skje før eller samtidig med farging. Har man dårlig tid, er det enklest å beise og farge i en operasjon. Dersom man beiser garnet først, kan det vera greit å lage istand fargebadet samtidig.
 • Bland i alun i varmt vann, bruk 16g alun (apotek), til 100g garn. Man kan også eksperimentere med mer/mindre alun for å få ulike nyanser på fargen. Andre beisemiddel er vinstein, tinnsalt, jernsulfat.
 • Legg vått garn i badet ved ca. 30oC, varm opp til 90-95oC, la det stå 1 time.
 • Man kan også legge garnet direkte i badet med plantar og alunbeis dersom tida er knapp - alt i en operasjon!

Kråkefotplanter har blitt benyttet til forbehandling av garn. Jernholdig vann og bruk av jern- og kobberkar under fargingen har også en beiseeffekt som har blitt brukt.

Farging

 • Tørkede planter legges i en kjele. Fyll på med vann, 5 l vann til 100 g planter.
 • Varm opp til 90oC (noen plantar 60oC), rør av og til i ca. 1 time. Ikke la det koke, bruk termometer.
 • Sil av plantedelene og kjøl ned fargebadet til 40-45oC.
 • Ferdig vasket og beiset garn legges i fargebadet, varm opp til 60 - 90oC (avhengig av planten).
 • La stå i 1 time, rør av og til.
 • Kjøl alltid garnet sakte, det må ikke få temperatursjokk. Det beste er å la garnet ligge i fargebadet til dagen etter, da setter fargen seg best.
 • Skyld godt ut av fargen før garnet blir hengt til tørk.
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License