Geitrams Som Asparges

Geitrams som asparges

Tidlig på våren når de første stenglene stikker opp og bladene ligner en dusk i toppen, kan
geitrams høstes og brukes som asparges. Klipp av skuddet og rasp av bladene.

Skuddene kan videre kokes i vann med litt salt, eller smørdampes i en panne.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License