Gråor

Beskrivelse:

NBFs Plantefotoarkiv - Gråor

Generelt om arten:

Latin: Alnus incana

Bruksområder i mat og drikke:

Bruksområder som plantefarger:

Andre bruksområder:

Advarsler:

Forvekslingsarter:

Bibliography
1.

Comments

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License