Havsalat

Beskrivelse:

Havsalat finnes langs hele kysten til alle årstider. Den vokser i fjærepytter, og fra lavvannsnivå og ned til ca. 15 meter dyp. Havsalat tåler ikke tørrlegging særlig godt. Den blir 10 - 20 cm høy, og vokser på fjell, stein, skjell eller epifytisk på større alger. I beskyttede viker med næringsrikt vann kan den vokse løst på bunnen i større flak [1].

Generelt om arten:

Latin: Ulva lactuca
Havsalat har form som et tynt blad, avlangt og uregelmessig i formen. Føles som vokspapir når du tar på det. Du finner det i bukter med brakkvann [2].

Bruksområder i mat og drikke:

Havsalat sankes tidlig om våren. Bladene hakkes fint og brukes rå i salater [2]. Når man skal sanke havsalat bør man i størst mulig grad unngå forurensede områder.

Bruksområder som plantefarger:

Andre bruksområder:

Advarsler:

Forvekslingsarter:

Havsalat kan forveksles med grønnhinne og andre arter av monstroma slekten, og skilles fra disse ved å ha blader som er to cellelag tykke. Havsalat kan også forveksles med andre arter i samme slekt, men disse er trolig meget sjeldene. Viktige kjennetegn er cellenes form og antallet pyrenoider i kloroplasten [1]. Dette er trenger kun biologen som vil ha en sikker artsbestemmelse og tenke på.

Bibliography
1. Alger i farger: en felthåndbok om kystens makroalger. Jan Rueness. Almater Forlag. 1998
2. Per Ulrich Kristiansen, Friluftsliv året rundt, ISBN: 9788292520017

Comments

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License