Kirsebær

Beskrivelse:

Generelt om arten:

Latin: Prunus cerasus
Kirsebær er en busk eller lite tre som opprinnelig kommer fra Sørvest-Asia. Arten har vært dyrket som frukttre nord til Nordland og startet sin spredning ut i norsk natur helt på slutten av 1800-tallet. Kirsebær formerer seg seksuelt med frø, men kan også sette rotskudd. Fruktene er saftige, spises av fugl, og kan spres potensielt over lange avstander (km). Til å begynne med var forekomstene av forvillede planter spredte og få. Etter hvert økte forekomstene på, både geografisk og med flere lokaliteter. Arten er nå kjent fra mange steder i innlandet og følger kysten nord til Nordland. Foreløpig finnes den på ulike typer skrotemark, i veikant og i ulike typer kratt [1].

Bruksområder i mat og drikke:

Bruksområder som plantefarger:

Andre bruksområder:

Advarsler:

NB! Enkelte av plantene som nevnes på http://nyttevekster.wikidot.com er giftige uten forbehandling, eller det er bare enkelte plantedeler som er spiselige mens andre deler kan være giftige. Spis eller bruk derfor aldri en plante uten først å ha kontrollert hvilke deler som kan brukes og hvordan. Dette er en side hvor mange kan bidra, og ikke alle artene er like utfyllende beskrevet, informasjonen kan derfor noen steder være mangelfull. Ikke bruk planter, alger, sopp eller lav til mat med mindre du er 100% sikker på bruken av arten.

Forvekslinsarter:

Bibliography
1. Artsdatabanken, Fremmede arter, http://databank.artsdatabanken.no/FremmedArt2012/N63330, lastet 09-02-2013

Comments

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License