Morell

Beskrivelse:

Bladene er spisse, grovt sagtannet og dunhåret på undersiden. Ved bladgrunnen (øverst på bladskaftet) sitter det store purpurfargete kjertler (hos kirsebær er disse små og grønne). De hvite blomstene som sitter 2-5 sammen i skjerm, blomstrer etter løvspretten. Morellfruktene er rødbrune og søte [1].

Generelt om arten:

Latin: Prunus avium
Morell er muligens naturlig viltvoksende i edelløvskog, skogkanter og kratt, men den er også plantet. På Østlandet og i kyststrøk fra Oslofjorden opp til Sogn og Fjordane er morelltreet nokså vanlig. Lenger nord er det sjeldent og trolig bare forvillet [1].

Bruksområder i mat og drikke:

Bruksområder som plantefarger:

Andre bruksområder:

Advarsler:

NB! Enkelte av plantene som nevnes på http://nyttevekster.wikidot.com er giftige uten forbehandling, eller det er bare enkelte plantedeler som er spiselige mens andre deler kan være giftige. Spis eller bruk derfor aldri en plante uten først å ha kontrollert hvilke deler som kan brukes og hvordan. Dette er en side hvor mange kan bidra, og ikke alle artene er like utfyllende beskrevet, informasjonen kan derfor noen steder være mangelfull. Ikke bruk planter, alger, sopp eller lav til mat med mindre du er 100% sikker på bruken av arten.

Forvekslinsarter:

Bibliography
1. Miljølære.no, http://miljolare.no/data/ut/art/?or_id=4492, lastet 09-02-2013

Comments

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License