Porsedram

Porsedram er en av klassikerne. Bruk av pors som tilsetning i gjæret drikke er dokumentert tilbake til bronsealderen. For dram blir det litt ulikt resultat om man bruker bare hannrakler, eller om man bruker bare blader, fortrinnsvis nye skudd. Begge deler gir en god dram, men jeg synes raklene er i en klasse for seg.

Hannrakler på pors er en av de aller tidligste plantene man kan gå ut og høste, og markerer gjerne starten på en ny sesong med innhøsting av brennevinskrydder.

Metode

Hannraklene må plukkes tidlig på våren, i april eller begynnelsen av mai når det er mest aromatiske stoffer i dem. De er rødbrune små kongler som henger på buskene før bladene kommer. Både hannrakler og blader kan legges rett på 40 % sprit uten tørking, men bladene gir en sterkere smak hvis de får tørke noen dager i skyggen.

Trekketid

Tre til syv dager

Tynning

Start gjerne med 1:7

Lagring

Porsedram er utmerket med en gang, men blir enda bedre med et halvt års lagring.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License