Ryllik

Beskrivelse:

Generelt om arten:

Latin: Achillea millefolium

Bruksområder i mat og drikke:

Bruksområder som plantefarger:

Andre bruksområder:

Advarsler:

Forvekslingsarter:

På våren kan bladene forveksles med karve. Ryllik stikker imidlertid hvis du drar den over ansiktet, mens karve er myk.

Bibliography
1.

Comments

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License