Skavgras

Beskrivelse:

Skavgras har flerårige og ugreina stengler som er mørkegrønne, stive og ru. De er 5-6 mm tykke og har bladkranser med 10-30 tenner som faller av tidlig, mens slirene blir sittende igjen som ei hvit hinne. Vokser i skog med sigevannspåvirkning, ved kilder og i myr, ofte på noe kalkholdig jord.

Generelt om arten:

Latin: Equisetum hyemale

Bruksområder i mat og drikke:

Bruksområder som plantefarger:

Andre bruksområder:

Skavgras er i Norge først og fremst kjent fordi planten er hard og ru. Den er så full av kiselsyre at den er blitt brukt til å skure og polere med. Det var særlig på setrene at den ble satt stor pris på som et ypperlig middel til å skure trekar som skulle brukes til mat. Ellers er stenglene blitt brukt til å skure gulv, og til å pusse og polere mange slags gjenstander av tre, horn og metall.

Advarsler:

Forvekslinsarter:

Bibliography
1.

Comments

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License