Nyttevekster

Dette er en side som tar for seg mat og nyttevekster i norsk natur.

For å holde orden på siden brukes et felles oppsett for å skrive om artene. Denne finner du på skrivemal under eksempel menyen på toppen av siden. Skal du skrive om en art som det ikke er beskrevet her tidligere, så start med å gå inn på denne malen. Trykk på Edit og kopier alt som står. Dette limer du inn i på siden for den nye arten. Deretter kan du begynne å skrive.

Urtemedisin blir ikke omtalt på denne siden selv om det kan bli nevnt under planter som også har andre bruksområder.
Er du ute etter informasjon om urtemedisin er det andre sider som er bedre, se f.eks. http://www.rolv.no/index.html

Strutseving.jpg

NB! Enkelte av plantene som nevnes her er giftige uten forbehandling, eller det er bare enkelte plantedeler som er spiselige mens andre deler kan være giftige. Spis eller bruk derfor aldri en plante uten først å ha kontrollert hvilke deler som kan brukes og hvordan. Dette er en side hvor mange kan bidra, og ikke alle artene er like utfyllende beskrevet, informasjonen kan derfor noen steder være mangelfull. Ikke bruk planter, alger, sopp eller lav til mat med mindre du er 100% sikker på bruken av arten.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License