Strutseving
Image Unavailable
© Eric de Muinck

Beskrivelse:

Generelt om arten:

Latin: Matteuccia struthiopteris

Bruksområder i mat og drikke:

Vårskuddene høstes ved at man knekker dem over med fingrene når de er 5-15 cm lange. De skrubbes rene for de brune skjellene, kokes i ti minutter i lettsaltet vann og serveres slik man bruker asparges. De nyhøstede skuddene tåler to dager i kjøleskap.

Utviklingen skjer svært raskt og høstingen må skje hurtig fordi plantene kan vokse opptil 7 cm på et døgn, hvis temperaturen er gunstig. Dersom en fjerner mer enn åtte skudd fra en stor plante kan det svekke planten.

Bruksområder som plantefarger:

Andre bruksområder:

Advarsler:

Forvekslinsarter:

Bibliography
1.

Comments

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License