Sverdlilje

Giftig

Beskrivelse:

Generelt om arten:

Sverdlilje inneholder irriterende plantesaft. Dersom man har smakt på sverdlilje kan man få vondt i magen, bli kvalm, kaste opp og/eller få diaré.

Førstehjelp ved forgiftning med sverdlilje

Fjern eventuelle planterester fra munnen. Gi deretter noe å drikke. Kontakt giftinformasjonen ved inntak av større mengder sverdlilje [1].

Bruksområder i mat og drikke:

Panten er giftig

Bruksområder som plantefarger:

Andre bruksområder:

Advarsler:

Giftig

Forvekslingsarter:

Comments

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License